Karin Ilstedt – Legitimerad audionom

Karin har stor erfarenhet av och arbetar med förebyggande hörselvård, hörselundersökning, rådgivning och utprovning av hörapparater och kompletterande hörhjälpmedel. Hon provar även ut individuella hörselskydd för bland annat musiker. Karin arbetar med hörselrehabilitering hos Hörseltjänst som samverkar med Artist- och musikerhälsan i Göteborg.

Hemsida: www.horseltjanst.se