Fysioterapi Legitim sjukgymnastklinik

På denna klinik jobbar 8 sjukgymnaster med olika inriktningar (ortopedisk medicin, basal kroppskännedom och onkologi). Dessutom har vi två leg. psykoterapeuter (kognitiv beteendeterapi) som dock inte är anslutna till landstinget.

Gruppens ambition är att kunna erbjuda hög kompetens, vänligt bemötande och korta väntetider.

Hemsida: www.fysioterapilegitim.se