user warning: Out of memory (Needed 1677696 bytes) query: SELECT COUNT(*) FROM (SELECT DISTINCT DATE_FORMAT((FROM_UNIXTIME(node.created) + INTERVAL 7200 SECOND), '%Y%m') AS created_year_month, COUNT(node.nid) AS num_records FROM aomh_node node INNER JOIN aomh_node_access na ON na.nid = node.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all'))) AND ( (node.status = 1) AND (node.type in ('news')) AND (node.language in ('sv')) )GROUP BY created_year_month ORDER BY created_year_month ASC ) count_alias in /home/u/u5111138/www/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 802.

Nyhetsarkiv: oktober 2012

Ing-Maries Sverigeturné

Sjukgymnast Ing-Marie Olsson har under året varit land och rike runt och föreläst och haft workshops kring musiker-ergonomi och stress. Hos Norrlandsoperan i våras deltog hela orkestern i föreläsningar kring stress och hur musikern kan förebygga arbetsskador. Andra dagen delades gruppen in i smågrupper för konsultationer kring person och instrument. Detsamma gjordes hos Kulturskolan i Falkenberg och där kommer Ing-Marie att fortsätta samarbetet med att ha praktiska moment med musikerna under tre tillfällen framöver.