• user warning: Out of memory (Needed 1677720 bytes) query: SELECT COUNT(*) FROM (SELECT DISTINCT node.nid AS nid FROM aomh_node node INNER JOIN aomh_node_access na ON na.nid = node.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all'))) AND ( (node.status = 1) AND (node.type in ('news')) AND (node.language in ('sv')) AND (DATE_FORMAT((FROM_UNIXTIME(node.created) + INTERVAL 7200 SECOND), '%Y%m') = '201206') )) count_alias in /home/u/u5111138/www/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 802.
  • user warning: Out of memory (Needed 1677696 bytes) query: SELECT COUNT(*) FROM (SELECT DISTINCT DATE_FORMAT((FROM_UNIXTIME(node.created) + INTERVAL 7200 SECOND), '%Y%m') AS created_year_month, COUNT(node.nid) AS num_records FROM aomh_node node INNER JOIN aomh_node_access na ON na.nid = node.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all'))) AND ( (node.status = 1) AND (node.type in ('news')) AND (node.language in ('sv')) )GROUP BY created_year_month ORDER BY created_year_month ASC ) count_alias in /home/u/u5111138/www/sites/all/modules/views/includes/view.inc on line 802.

Nyhetsarkiv: juni 2012

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Från och med hösten kommer vi att skicka ut ett nyhetsbrev från Artist- och Musikerhälsan 4-6 ggr/år. Du har snart möjlighet att teckna dig för vårt nyhetsbrev.

Ny medarbetare: pianopedagog Inga-Britt Niemand

Vi har glädjen att presentera en ny medarbetare: pianopedagog Inga-Britt Niemand.