AoM i Stockholm och Göteborg

Artist- och Musikerhälsan har mottagning i Stockholm den 21/1, 5/2,  5/3 och i Göteborg 28-29/1och vid behov. Läkare Karin Engquist är tillgänglig för konsultationer . Ring 0708-67 06 47 eller skicka sms  för tidbokning.
 

Karin Engquist

Karin Engquist, läkare på Artist- och Musikerhälsan i Malmö sedan 15 år. Under dessa år i arbete med musikers hälsa har Karin fått erfarenhet av att möta många musiker och också tillägnat sig ny kunskap, för att kunna tillgodose musikers och artisters speciella behov. I en konsultation kan du få hjälp att förstå orsaken till dina besvär, såväl smärtor som mer besvär av stress och rampfeber. Ett viktigt fokus i konsultationen blir själva spelsituationen dvs du ska ha med ditt instrument för att kunna göra diskussionen så autentisk som möjligt.