Ing-Maries Sverigeturné

Sjukgymnast Ing-Marie Olsson har under året varit land och rike runt och föreläst och haft workshops kring musiker-ergonomi och stress. Hos Norrlandsoperan i våras deltog hela orkestern i föreläsningar kring stress och hur musikern kan förebygga arbetsskador. Andra dagen delades gruppen in i smågrupper för konsultationer kring person och instrument. Detsamma gjordes hos Kulturskolan i Falkenberg och där kommer Ing-Marie att fortsätta samarbetet med att ha praktiska moment med musikerna under tre tillfällen framöver.

Ing-Marie har även varit hos den Företagshälsovård i Göteborg som har hand om Operan och Konserthuset och föreläst där kring musikerskador och vad som är viktigt att tänka på i förebyggande syfte.

Slutligen har Ing-Marie varit i Ljusdal för att vidareutbilda musiklärare i musiker-ergonomi med fokus på att lärarna ska kunna förmedla detta vidare i sin egen undervisning.

Du är alltid välkommen att kontakta Artist- och Musikerhälsan (eller Ing-Marie direkt) om du önskar, är intresserad av föreläsningar, workshops och konsultationer inom området musiker-ergonomi.