11. Tinnitus

Tinnitus – ljud som alltid hörs, men som inte kommer från en yttre ljudkälla.

Det finns många orsaker till tinnitus bl.a. stress och för höga ljud.

Örat är ett känsligt sinne som egentligen är till för att höra ljud i tystnaden – ett överlevnadssinne. Idag är vi omgivna av ljud dygnet runt. Alla ljud är inte höga eller farliga. Men när vi lägger ihop alla ljud runt omkring oss med kanske för höga ljud under för lång tid, så kan hörseln skadas.

Tinnitus kan låta som signal, knaster, sus, kvitter ja i stort sett hursomhelst. Vår hjärna har en stor förmåga att acceptera förändringar. Tinnitus blir för det mesta bättre, inte sämre med tiden. Idag finns bra metoder som underlättar tinnituslidandet (se www.audionom.se). Alla som får tinnitus skall undersöka sina öron och sin hörsel. Ibland kan en vaxpropp ge upphov till en tillfällig tinnitus.

Tinnitus handlar om att hjärnan inte längre på ett självklart sätt sorterar bort dessa ”icke-behövda” ljud utan ”tvingar” oss att uppmärksamma dessa ljud, som oftast också ger obehag. De personer, som lider av tinnitus har oftast ett kraftigt påslag med ökad stresskänsla och/eller ångest med påverkan på bl.a. sömnen. Ofta är fokusering på ljudet också kopplat till olika negativa tankar (ibland kraftiga katastroftankar) om hur livets kommer se ut i framtiden.

Behandlingen har som mål att fokusera mindre på ljudet och få ner stressreaktionen med hjälp av olika hjälpmedel som ”masker-behandling”, avspänning, ångestdämpande behandling av tankar och känslor.

Audionom Kerstin Dahmén